Fe-Cr-Al хайлш

  • Fe-Cr-Al alloys

    Fe-Cr-Al хайлш

    Fe-Cr-Al хайлш нь дотоод болон гадаадад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг цахилгаан дулааны хайлш юм. Энэ нь өндөр эсэргүүцэл, эсэргүүцлийн бага температурын коэффициент, сайн исэлдүүлэх эсэргүүцэл, өндөр температур гэх мэт шинж чанаруудаар тодорхойлогддог. Эдгээр хайлшийг үйлдвэрлэлийн зориулалттай халаалтын тоног төхөөрөмж, дотоодын халаалтын хэрэгсэл хийхэд өргөн ашигладаг.