Өндөр бат бэхтэй Invar хайлшин утас

  • High-strength Invar alloy wire

    Өндөр бат бэхтэй Invar хайлшин утас

    Инвар 36 хайлшийг инвар хайлш гэж нэрлэдэг бөгөөд маш бага тэлэлтийн коэффициент шаарддаг орчинд ашигладаг. Хайлшийн Кюри цэг нь ойролцоогоор 230 Ом бөгөөд хайлш нь ферромагнетик бөгөөд тэлэлтийн коэффициент маш бага байна. Температур нь энэ температураас өндөр байвал хайлш нь соронзон шинжгүй бөгөөд тэлэлтийн коэффициент нэмэгддэг. Хайлшийг ихэвчлэн температурын хэлбэлзлийн хүрээнд ойролцоогоор тогтмол хэмжээтэй эд анги үйлдвэрлэхэд ашигладаг бөгөөд радио, нарийн багаж, багаж хэрэгсэл болон бусад салбарт өргөн хэрэглэгддэг.